Odbornost – Rychlost – Spolehlivost
Soudní tlumočník pro jazyk anglický

Ceník Služeb

Překlady

Překlad z ČJ do AJ......................300 Kč/NS*

Překlad z AJ do ČJ......................280 Kč/NS*

Soudně ověřený překlad..............350 Kč/NS*

Překlad z IT do ČJ.......................280 Kč/NS*

Tlumočení................................... 500 Kč/hod

Tlumočení na svatbě .................2000 Kč/svatba + cestovné (cena platí pouze pro Brno a okolí)

Tlumočení u řidičské zkoušky .... 3000 Kč

* Cena za překlad se stanoví podle počtu normostran (NS) cílového textu. 1 NS se rozumí 1800 znaků včetně mezer mezi slovy (tj. 30 řádků po 60 úhozech). Počet NS se zaokrouhluje na celou polovinu strany nahoru.

Příplatky:

* expresní překlad (+50%)

Příplatek za odbornost se stanovuje výlučně po dohodě s klientem, a to pouze v případě vysoké náročnosti překládaného textu.

V případě rozsáhlejších prací či dlouhodobé spolupráce lze individuálně dohodnout slevy.


Mgr. Zdeňka Zvoníčková, Kvapilova 761, 666 01 Tišnov, Gsm: +420 774 878 600, Email: info@soudni-tlumocnik.com
©2008 Future Image computer, s.r.o.